נסיון מחקרי

כחוקר אני עוסק במציאת החוקיות המתמטית במערכות מורכבות. 
נושאים מרכזיים בהם אני עוסק הם פיתוח מודלים מתמטיים להסבר תופעות כימיות, פסיכולוגיות ורפואיות.
מודלים אלו מסייעים להבין את חוקי הטבע השולטים בתהליכים.

הצגה בכנסים
 1. הכנס ה 98 של האגודה האנדוקרינית בוסטון, ארה"ב אפריל 2016 Evidence against normometabolic obesity: Individual components of the metabolic syndrome increase linearly as a function of Body Mass Index (BMI) from a low-low/normal weight and are nearly ubiquitous with increasing obesity(Y. Marcus, E. Segev, G. Shefer, D. Zaid, G. Shenkerman, S. Shenar, I. Shapira, S.M. Berliner, N. Stern)
 2. הכנס השנתי של האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה, פבר' 2016 "A new comparative-genomics approach for defining phenotype-specific indicators: applications in ecology and in disease etiology" (עמוד 19)
 3. יום עיון בנושא אימון גופני באוכלוסיה מבוגרת היבטים מדעיים וישומים "השפעת אנגיוטנסין ואימון סבולת על רקמת שריר-שלד, שומן ולחץ דם על הזדקנות בעכברים" (עמוד 37)
 4. הכנס הראשון ליצירתיות בהוראה,  "יצירתיות ככלי מעורר מוטיבציה בהוראה אקדמית" (עמוד 37)
 5. הכנס השנתי ה 96 של האגודה האנדוקרינית שיקגו, יוני 2014 Lean Mass Loss during the Metabolic-Syndrome Treatment Has Unfavorable Cardiovascular Effects Negating Benefits Attained By Fat Mass Loss
 6. הכנס השנתי ה 96 של האגודה האנדוקרינית שיקגו, יוני 2014 Exercise Prior to Diet Protects Subjects with the Metabolic Syndrome from Muscle Loss, Independent of Age/Gender.
 7. הכנס המשותף של האגודה ליתר לחץ דם באירופה והאגודה ליתר לחץ דם הבין לאומית יוני 2014, יוון, "Lean mass loss during the metabolic-syndrome treatment has unfavorable cardiovascular effects negating benefits attained by fat mass loss" עמוד e51
 8. הכנס המשותף של האגודה ליתר לחץ דם באירופה והאגודה ליתר לחץ דם הבין לאומית יוני 2014, יוון, "Blood pressure variability is a modifiable risk factor in the metabolicsyndrome, independent of blood pressure control" עמוד e50
 9. כנס האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה אפריל 2014 "קודם ספורט אח"כ דיאטה, אימון גופני המקדים דיאטה מבטיח שמירה על מסת שריר בסובלים מתסמונת מטאבולית" (ע"מ 83)
 10. כנס האגודה האמריקאית לכימיה מרץ 2014 "Structure and structural transitions of charged proteins in mass spectrometry"
 11. כנס האגודה הישראלית לפסיכומטריקה יניואר 2014 על הקשר בין חודש הלידה ומחוננות בישראל (אלעד שגב, סורל קאהן) למצגת
 12. הכנס השנתי של האגודה ליתר לחץ דם (דצמבר 2013) - Blood pressure variability is a modifiable risk factor in the metabolic syndrome, independent of blood pressure control, (Y. Marcus, E. Segev, G. Shefer, J. Sack, B. Tal, M. Yaron, E. Carmeli, D. Yablonka, T. Even Chen, M. Margaliot, N. Stern)
 13. European Materials Research Society – E-MRS 2013 Fall Meeting, Warsaw, Poland, 16-20 September 2013 Using hydrogen activated by microwave plama vs molecular hydrogen for hydrogen storage in inorganic fullerenes and inorganic nanotubes (A. Laikhtman, A. Zak, E. Segev, Sh. Michaelson, A. Hoffman, Hoi Ri Moon)
 14. הכנס השנתי ה 42 של האגודה לאנדוקרינולוגיה (אפריל 2013)Sexual dimorphism in the weight loss achieved in the treatment of the metabolic syndrome: women do better, again (Y. MarucsMarcus, E. Segev, J. Sack, B. Tal, M. Yaron, K. Tordjman, E. Carmeli, Y. Sofer, G. Shefer, N. Stern,)
 15. הכנס השנתי ה 42 של האגודה לאנדוקרינולוגיה (אפריל 2013)Pre-existing dysglycemia is a negative predictor of weight loss achieved in a multidisciplinary intervention program in non-diabetic women with the metabolic syndrome (Y. Marcus, J. Sack, B. Tal, G. Shenkerman, R. Limor, K. Tordjman, G. Shefer, E. Segev, I. Yaish, N. Stern)
 16. הכנס הרביעי לחינוך למצוינות בישראל 2011שיתוף פעולה עם האקדמיה ככלי לפיתוח חשיבה מחקרית (אלעד שגב)
 17. Gordon Research Conferences: Biological Molecules in the Gas Phase & in Solution, (july 2007) Conformational evolution of ubiquitin ions in ESI mass spectrometry: Molecular dynamic simulations at gradually increasing temperatures (E. Segev, R.G. Gerber)
 18. Double-Day Symposium on Conductance in Molecules, The Fritz Haber Center for Molecular Dynamics (June 2007)Unfolding mechanism of ubiquitin ion in mass spectroscopy experiments: A molecular dynamic approach
פרסומים אקדמים
 1. Social spatial cognition in rat tetrads: how they select their partners and their gathering places (2016). Animal Cognition
 2. A New Comparative-Genomics Approach for Defining Phenotype-Specific Indicators Reveals Specific Genetic Markers in Predatory Bacteria (2015). Plos One
 3. Multidisciplinary treatment of the metabolicsyndrome lowers blood pressure variability independent of blood pressurecontrol (2015) The Journal of Clinical Hypertension, a commentary on this paper was writen here
 4. Shall two walk together except they be agreed?” Spatial behavior in rat dyads (2015) Animal Cognition
 5. An atomistic structure of ubiquitin +13 relevant in massspectrometry: Theoretical prediction and comparison with experimental crosssections (2014), International Journal of mass spectrometry
 6. Older children have a greater chance to be accepted to gifted student programmes (2013). Assessment in Education: Principles, Policy & PracticeAugust
 7.  Colon Stem Cell and Crypt Dynamics Exposed by Cell Lineage Reconstruction (2011). Plos Genetics.
 8.  Muscle-Bound Primordial Stem Cells Give Rise to Myofiber-Associated Myogenic and Non-Myogenic Progenitors (2011). Plos One
 9.  Conformational evolution of ubiquitin ions in electrospray mass spectrometry: molecular dynamics simulations at gradually increasing temperatures  (2008). Physical Chemistry Chemical Physics
 10. Evolution of conformational changes in the dynamics of small biological molecules: a hybrid MD/RRK approach (2006). Physical Chemistry Chemical Physics
 11. Nato3 is an evolutionarily conserved bHLH transcription factor expressed in the CNS of Drosophila and mouse (2001). Mechanisms of DevelopmentAugust
cover paper - PCCP 2006
PCCP cover - 2006 ussue 42

Comments