תודעהקורס שנתי המלווה את תהליך החשיבה ובוחן אותו סביב מושג ה"תודעה". קורס שלוקחים בו חלק 4 מדריכים ממרכז רון ורדי: אליענה אלמוג, איתי ורמן, זיוה וילר, ואני וכל אחד בוחן את מושג התודעה מתוך עולם הידע שלו ומתוך כלי החשיבה שעימם הוא מורגל לעבוד. בקורס נבחון את "התודעה מהיבטים מדעיים היסטוריים חברתיים ובלשניים. הקורס ילווה גם ב  5 הרצאות שיהיו פתוחות גם לקהל הרחב, ובהם ירצו חוקרים מובילים בתחומם ויבחנו את מושג התודעה (ראו פרסום מטה).

סילבוס הקורס:
 1. מהי תודעה וניסיון לבחון את ההבדל בין התנהגות תודעתית לבין נוקשות גנטית,אלעד שגב.
 2. למידה כמדד לתודעה,אלעד שגב. 
 3. שת"פ וראיית האחר - האם עדות לתודעה? אלעד שגב.
 4. שת"פ וראיית האחר - האם עדות לתודעה? אלעד שגב.
 5. חמלה, האם זו העדות לקיומה של תודעה? שיעור משותף של  אליענה אלמוג ואלעד שגב.
 6. מהי התודעה על פי פרוייד? אליענה אלמוג.
 7. הפרעות פיכיאטריות הנוגעות לרמת התודעה, אליענה אלמוג.
 8. שינה חלומות והפרעות שינה, אליענה אלמוג.
 9. מה להיפנוזה, סמים פסיכואקטיביים ותודעה?  שיעור משותף של איתי ורמן ואליענה אלמוג
 10. פילוסופיה של תודעה, איתי ורמן
 11. פילוסופיה של תודעה, איתי ורמן
 12. פילוסופיה של תודעה, איתי ורמן
 13. התודעה מנקודת מבט של הדובר, שיעור משותף של איתי ורמן וזיוה וילר.
 14. איך ילדים רוכשים שפה, זיוה וילר.
 15. האם אנו חושבים במילים, זיוה וילר.
 16. האם יש לנו שפה מולדת שונה מבע"ח, זיוה וילר,
 17. האם קיומה של שפה ותקשורת היא עדות לקיומה של תודעה? שיעור משותף של זיוה וילר ואלעד שגב.


Comments