חלונות למדע

 
קורס מדעי שנתי (30 מפגשים), הקורס מבוסס על תהליך החקר המדעי. מהלך הקורס מתקדם לאורך מסלול החקר המדעי החל בהעלאת השערות תכנון ניסוי ביצועו של הניסוי, ביצוע תצפיות ואיסוף נתונים, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות , ובשלב אחרון הצגת התוצאות.

 
 
הנה הוא פו הדב, הנהו ניגרר ויורד מן המדרגות ירד וטפח בקודקודו, - טפח , טפח, טפח, - מאחורי כריסטוף רובין , לדעתי, זוהי הדרך היחידה לרדת במדרגות, אך לפעמים נדמה לו, שהיה מוצא גם דרך אחרת , אילו היה יכול לעמוד רגע קט ולהרהר בדבר. על כל פנים, הנה כבר הגיע למטה והריני להציגו לפניכם 
מתוך פו הדוב א.א. מילן
 
 
 
 
 
 

מצורפים מטה סרטונים שהוכנו במרכז רון עבור הקורס חלונות למדע של כיתות ג.
 

הביצה המעופפת


שריפה ללא אש

  

הסתכלות בגביש

 
 
 נתרן במיםניסוי רטרפורד


כל צבעי הכרוב

Comments