מורים ובתי ספר

שילוב פדגוגיות המעודדות יצירתיות נמצאו ככאלו המעלות את המוטיבציה של התלמידים, את רמת המעורבות ואת ההישגים. פדגוגיות אלו אינן דורשות מהמורה להיות יצירתי אלא לדעת איך ניתן לקדם את היצירתיות של הילדים עצמם. בסדרת ההרצאות והסדנאות מוצגים שיטות ועקרונות לקידום יצירתיות בכיתה. שיטות אלו מבוססות על נסיון אישי ונמצאו אפקטיביות במספר רב של בתי ספר בישראל.