איך לפנות זמן לדברים החשובים – הוראה אפקטיבית

האם ידעתם שהוראה מרווחת (כן יש פדגוגיה שכזו) מובילה לשיפור ממוצע של 13 נקודות בהשיגי התלמידים?

האם ידעתם ששימוש בלמידה מבוססת הקשר מעלה את ההישגים בכ-12 נקודות, וכי למידה מבוססת מטרות מעלה את ההישגים בכ-10 נקודות בממוצע?

בקורס זה נלמד כ-15 פרקטיקות הוראה שונות שהוכחו מחקרית ככאלו שמעלות את ההישגים של תלמידים בלפחות 8 נקודות בממוצע. כל השיטות מבוססות על העברת האחריות ללמידה לתלמידים וטיפוח כישורי הלמידה העצמיים שלהם.

בקורס נכיר את התיאוריה, את הפרקטיקה וגם אשתף אתכם בנסיון האישי שלי ושל מורים שעברו את הקורס והתנסו בהצלחה בפרקטיקות אלו.

נושאים מרכזיים בקורס

איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים?

פדגוגיות שמעלות הישגים בלפחות 8 נקודות.

מה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים להוראה בכיתה הטרוגנית

מה אפשר ללמוד מחינוך מיוחד להוראה בכיתה הטרוגנית

איך מלמדים כך שתלמידים יצליחו בבחינה?