יצירתיות וכיתה הפוכה בהוראה אקדמית

האקדמיה חייבת להכשיר את בוגריה לשורק עבודה דינאמי, שוק שבו על כל אחד ללמוד, להתחדש ולהתאים עצמו למציאות המשתנה ללא הרף. לא רק שאנו כחברי סגל יודעים זאת, אלא הסטודנטים עצמם יודעים שאלו התכונות הנדרשות בשוק העבודה ועם הזמן יפנו יותר ויותר למוסדות שמקנים להם את הכלים הללו.

בהרצאה זו נבחן בקצרה את השינויים המהירים שחלים בשוק העבודה בכלל,  ובאקדמיה בפרט, נכיר מטודה של  "כיתה הפוכה"-המאפשרת לסטודנטים ללמוד חלק מחומרי הקורס בבית ומפנה זמן למרצה לעסוק בבעיות מורכבות יותר בשיעור, ולסיום נראה את היתרונות של שיטה זו עבור המרצה הסטודנטים והמכללה כפי שבאו לידי ביטוי בקורס מתמטיקה שהועבר על ידי בשיטה זו.

בהקשר זה אפשר לקרא את הכתבה שפורסמה בעיתון "הוראה באקדמיה"