פדגוגיה מוטת עתיד וחינוך 2030– מעקרונות לפרקטיקה

תעודת בגרות, תואר ראשון, ואפילו תואר שני לא מספיקים היום כדי להצליח למצא עבודה וכדי לחיות חיים מלאים ומסופקים.

פדגוגיה מוטת עתיד היא גישת הוראה חדשה שפותחה באגף מו"פ של משרד החינוך במטרה להתאים את מערכת החינוך כולה מציאות המשתנה אל מול עינינו, וכדי להכשיר את הלומדים ואלו העובדים בה להווה וגם לעתיד.

בקורס זה נכיר את היסודות של פדגוגיה מוטת עתיד, נתאים יחידות לימוד אותן אנו מלמדים ויוזמות (חינוכיות וניהוליות) שאנו רוצים להוביל כך שיקדמו בנוסף גם עקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד.

נושאים מרכזיים בקורס:

מהי פדגוגיה מוטות עתיד בכיתה?

איך ממפים יחידת הוראה?

איך משפרים יחידת הוראה בעזרת מודל הבשלות?

איך מזהים אתגר, ואיך יוצרים יוזמה חינוכית?

השלב הבא…. רעיונות מרכזיים בפרוייקט חינוך 2030