פדגוגיה מעודדת יצירתיות – קורס מתוקשב

היום כבר ברור מעבר לכל ספק שההוראה הפרונטאלית לא תהיה דרך ההוראה המרכזית, לא בבתי הספר היסודיים, לא בתיכונים וגם לא במוסדות להשכלה גבוהה. עם הזמן ישולבו יותר ויותר דרכי הוראה מגוונות אשר באמצעותן יתאפשר לתלמידים ללמוד בדרך אקטיבית, פרסונלית ושיתופית.

בקורס א-סינכרוני זה של 30 שעות נלמד:

  • אילו מיתוסים חוסמים אותנו מלהיות יצירתיים
  • מהי התועלת ביצירתיות?
  • מהם האלמנטים מעודדי היצירתיות?
  • איך מיישמים פדגוגיות מעודדות יצירתיות בכיתה?
  • מהן פדגוגיות מוטות עתיד?
  • ניראה יחד מורים מכל הארץ ומה הם ישמו בעקבות ההשתלמות
  • פרקטיקה ופדגוגיה של תקשוב בכיתה